ch.supkul construction co.,Ltd.

CH SUPKUL CONSTRUCTION

( ออกแบบอาคาร-รับเหมาก่อสร้าง-บริหารโครงการ )

(Design – Construction – Project Management)

Our Services

บริการของเรา

ออกแบบอาคาร

บริการ รับเขียนแบบก่อสร้าง
(Construction Drawing Services)

รับออกแบบสถาปัตยกรรม
(Architectural Design)

รับออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายใน
(Interior Design)

รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง ,รับสร้างบ้าน และงานก่อสร้างทุกชนิด
(Building Construction)

รับประเมินราคางานก่อสร้าง
(Bill of Quantity ( BOQ))

บริหารโครงการ

ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างและบริหารโครงการ
(Construction & Project Management Consultants)

รับเขียนทัศนีภาพ 3 มิติ ทั้งภายในและภายนอก
(3D Visualization Exterior & Interior Perspective)

Why Choose Us ?

ทำไมคุณต้องเลือกเรา?

ใส่ใจรายละเอียดงาน

การบริการที่เข้าถึงและเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง ทั้งยังเน้นเรื่องการใส่ใจรายละเอียดงานในทุกขั้นตอน ประกอบกับการมีความรู้ด้านศาสตร์ทางฮวงจุ้ยของสถาปนิก

ผลงานที่มีคุณภาพ

เราตั้งเป้าหมายในการทำงาน ให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างแท้จริง

Our Experience

ประสบการณ์ของเรา

ติดต่อ ออกแบบอาคาร
รับเหมาก่อสร้าง
บริหารโครงการ

เราตั้งเป้าหมายในการทำงาน  ให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างแท้จริง